DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO

avocat partener

+40 745.364.359

dominic@gidro.ro

 

Avocat în Baroul Cluj

Master în Dreptul European al Afacerilor

Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj

Doctor al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj


Domenii de activitate

 • dreptul afacerilor
 • contencios administrativ
 • drept financiar
 • dreptul societatilor, asociatilor si fundatiilor
 • drept civil
 • dreptul consumatorului
 • drept contractual
 • drept penal
 • drept international privat
 • drept contravențional
 • litigii între profesioniști

ACTIVITATEA STIINTIFICA

 • D.A. Gidro, Acțiunea directă a victimei care a suferit un prejudiciu împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie auto în accepțiunea noului Cod civil, în Analele Universității de Vest nr. 1/2015, Seria Drept;
 • D.A. Gidro, Acțiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul noului Cod civil, în R.R.D.P. nr. 6/2015;
 • D.A. Gidro, Discuții în legătură cu acțiunea directă a mandantului împotriva submandatarului în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul nr. 12/2015;
 • R. Gidro, A. Gidro, D.A. Gidro, Este oare dreptul roman vetust și inutil?, în Liber Amicorum Liviu Pop, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 • D.A. Gidro, Discuții în legătură cu acțiunea directă a locatorului împotriva sublocatarului în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul nr. 5/2016;
 • D.A. Gidro, Originile și evoluția stipulației pentru altul. Efectele sale în raport cu acțiunile directe în considerația noului Cod civil, în Dreptul nr. 11/2017;
 • D.A. Gidro, Discuții cu privire la acțiunea oblică, mijloc de conservare a creanței în accepțiunea vechiului și actualului cod civil român și a noului codul civil francez. Asemănări și deosebiri comparativ cu acțiunile directe, în Dreptul nr. 12/2017;
 • D.A. Gidro, Condițiile generale și speciale de exercitare ale acțiunii pauliene în concepția actualului Cod civil român si francez. Efectele în raport cu acțiunea oblică și acțiunile directe, în Dreptul nr. 3/2018;
 • D.A. Gidro, Originea istorică, definiția si rolul acțiunii pauliene în concepția actualului Cod civil român si francez. Actele atacabile, în Dreptul nr. 4/2018;
 • D.A. Gidro, Frauda pauliană în lumina noului cod civil român și a noului cod civil francez. Evoluția jurisprudenței în dreptul civil francez, în Dreptul nr. 5/2018;
 • D.A. Gidro, Natura juridică și fundamentul acțiunii directe a expeditorului și a destinatarului transportului împotriva transportatorului substituit, în Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2018;
 • D.A. Gidro, Acțiunile directe în contractele civile reglementate de noul Cod civil. Elemente de drept comparat, editura Universul Juridic, București, 2018.