Domenii de activitate

Drept civil

Succesiuni, partaj, carte funciară și cadastru, apărarea dreptului de proprietate, revendicare, uzucapiune și grănițuire, imobile naționalizate și decizii de compensare prin puncte, eliberare titlu de proprietate, pretenții, daune morale, răspundere civilă contractuală și delictuală, protecția consumatorului, contestație la executare, s.a

STANCA-IOANA GIDRO; DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO; SABIN-GABRIEL NEDELEA; ALEXANDRA-GEORGIA VARGA ; HORATIU MOLDOVAN;

Dreptul familiei

Divorț, prestație compensatorie, exercitarea autorității părintești (custodie), program vizitare minor, stabilire locuință minor, tăgada paternității, partaje, adopții, s.a

STANCA-IOANA GIDRO; ALEXANDRA-GEORGIA VARGA;

Contencios administrativ

Recuperări debite, somații de plată, negocieri și arbitraj, pretenții, contracte și tranzacții comerciale, s.a

STANCA-IOANA GIDRO; DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO; SABIN-GABRIEL NEDELEA; HORATIU MOLDOVAN;

Contencios fiscal

STANCA-IOANA GIDRO; DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO;

Drept penal

Asistare în faza de urmărire penală și de judecată

STANCA-IOANA GIDRO; DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO; HORATIU MOLDOVAN;

Litigii intre profesionisti

STANCA-IOANA GIDRO; DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO; ALEXANDRA-GEORGIA VARGA; SABIN-GABRIEL NEDELEA

Dreptul afacerilor

Recuperări debite, somații de plată, negocieri și arbitraj, pretenții, contracte și tranzacții comerciale, s.a

DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO; SABIN-GABRIEL NEDELEA

Drept financiar, CONTENCIOS FISCAL

Restituire impozite și taxe, contestare decizii de impunere, obligații fiscale, s.a.

DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO

Drept contraventional

Plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției, anulare amenzi, s.a.

DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO; HORATIU MOLDOVAN

Dreptul societatilor, asociatiilor și fundatiilor

DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO; SABIN-GABRIEL NEDELEA

Achizitii publice

SABIN-GABRIEL NEDELEA

Drept international privat

Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine în România, litigii cu elemente de extraneitate, contracte internaționale, s.a.

ALEXANDRA-GEORGIA VARGA; DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO

Dreptul consumatorului

DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO

Drept contractual

Redactare și negociere contracte civile și între profesioniști (antecontract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, formare profesională, antrepriză, prestări servicii, software, s.a), angajamente, tranzacții, s.a

ALEXANDRA-GEORGIA VARGA; DOMINIC-ALEXANDRU GIDRO;