loader image
Dominic-Alexandru Gidro
Founder Dominic-Alexandru Gidro
Dominic-Alexandru Gidro
Dominic-Alexandru Gidro

Avocat Partener

Dominic-Alexandru Gidro

Dominic-Alexandru Gidro este un avocat cu vastă experiență din Cluj-Napoca, specializat în multiple domenii de activitate, precum și cu multiple realizări academice și roluri profesionale.

+40 745.364.359
dominic[at]gidro.ro

 • Avocat în Baroul Cluj
 • Absolvent al Masteratului în Drept European al Afacerilor din cadrul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj
 • Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj
 • Doctor al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj
 • Președinte al asociației Young Lawyers Cluj.
 • Lector al Centrului Teritorial Cluj al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

 

Domenii de activitate

 • dreptul afacerilor
 • contencios administrativ
 • drept financiar
 • dreptul societatilor, asociatilor si fundatiilor
 • drept civil
 • dreptul consumatorului
 • drept contractual
 • drept penal
 • drept international privat
 • drept contravențional
 • litigii între profesioniști

 

ACTIVITATEA STIINTIFICA

 1. D.-A. Gidro, Acțiunea directă a victimei care a suferit un prejudiciu împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie auto în accepțiunea noului Cod civil, în Analele Universității de Vest nr. 1/2015, Seria Drept;
 2. D.-A. Gidro, Acțiunea directă a subdobânditorului împotriva primului vânzător în contextul noului Cod civil, în R.R.D.P. nr. 6/2015;
 3. D.-A. Gidro, Discuții în legătură cu acțiunea directă a mandantului împotriva submandatarului în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul nr. 12/2015;
 4. D.-A. Gidro, Este oare dreptul roman vetust și inutil?, în Liber Amicorum Liviu Pop, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 5. D.-A. Gidro, Discuții în legătură cu acțiunea directă a locatorului împotriva sublocatarului în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul nr. 5/2016;
 6. D.-A. Gidro, Originile și evoluția stipulației pentru altul. Efectele sale în raport cu acțiunile directe în considerația noului Cod civil, în Dreptul nr. 11/2017;.
 7. D.-A. Gidro, Discuții cu privire la acțiunea oblică, mijloc de conservare a creanței în accepțiunea vechiului și actualului cod civil român și a noului codul civil francez. Asemănări și deosebiri comparativ cu acțiunile directe, în Dreptul nr. 12/2017;
 8. D.-A. Gidro, Condițiile generale si speciale de exercitare ale actiunii pauliene în concepția actualului Cod civil român si francez. Efectele în raport cu acțiunea oblică și acțiunile directe, în Dreptul nr. 3/2018;
 9. D.-A. Gidro, Originea istorică, definiția si rolul acțiunii pauliene în concepția actualului Cod civil român si francez. Actele atacabile, în Dreptul nr. 4/2018;
 10. D.-A. Gidro, Frauda pauliană în lumina noului cod civil român și a noului cod civil francez. Evoluția jurisprudenței în dreptul civil francez, în Dreptul nr. 5/2018;
 11. D.-A. Gidro, Natura juridică și fundamentul acțiunii directe a expeditorului și a destinatarului transportului împotriva transportatorului substituit, în Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2018;
 12. D.-A. Gidro, Acțiunile directe în contractele civile reglementate de noul Cod civil. Elemente de drept Comparat, Editura Universul Juridic, București, 2018;
 13. D.-A. Gidro, Natura juridică și fundamentul acțiunii directe a beneficiarului sau posesorului cambiei împotriva acceptantului sau avalistului în contextul noului Cod civil, în R.R.D.A. nr. 2/2018;
 14. D.-A. Gidro, Admisibilitatea acțiunii directe în garanție pentru vicii ascunse. Natura juridică. Fundament. Temei., în R.R.D.A. nr. 4/2019;
 15. D.-A. Gidro, Scurte considerații referitoare la natura juridică a acțiunii directe în garanție pentru vicii ascunse a subodânditorului împotriva antreprenorului, în Dreptul nr. 10/2019;
 16. D.-A. Gidro, Cheltuielile de judecată pe cale separată. Compatibilitatea dintre art. 453 și art. 1064 în reglementarea noului Cod de procedură civilă, în Liber Amicorum Romulus Gidro, editura Universul Juridic, București, 2019;
 17. D.-A. Gidro, Cesiunea drepturilor și obligațiilor contractuale accesorii în accepțiunea dispozițiilor art. 1282, alin. (2) din Codul civil, în Dreptul nr. 2/2020;
 18. D.-A. Gidro, Natura juridică și fundamentul acțiunii directe a utilizatorului din contractul de leasing împotriva furnizorului bunului în contextul O.G. nr. 51/1997 și al noului Cod civil., în R.R.D.A nr. 1/2020;
 19. D.-A. Gidro, Este acțiunea factorului împotriva debitorului cedat o veritabilă acțiune directă?, în Dreptul nr. 3/2021;
 20. D.-A. Gidro, S. Gidro, Calitatea procesuală activă și pasivă în cadrul acțiunii directe în garanție. Studiu de practică judiciară, în Dreptul nr. 6/2022;
 21. D.-A. Gidro, A. Eftimiu, Natura juridică a acțiunii în despăgubiri prevăzută de art. 1064, alin. (2) din Codul de procedură civilă. Studiu de practică judiciară, în Dreptul nr. 11/2021;
 22. D.-A. Gidro, Este calitatea procesuală activă justificată de interes? O scurtă analiză a practicii judiciare, în Dreptul nr. 10/2022;
 23. D.-A. Gidro, Acțiune în contencios administrativ. Teren încadrat în două unități teritoriale de referință. Anulare plan urbanistic general. Reîncadrare teren, secțiunea Practică Judecătorească rezumată și comentată, în Dreptul nr. 4/2023;
 24. D.-A. Gidro, Acțiune în contencios administrativ. Constatarea prescripției dreptului de a sancționa contravențional, în temeiul art. 31 și art. 37, alin. (6) din Legea nr. 50/1991, secțiunea Practică Judecătorească rezumată și comentată, în Dreptul nr. 5/2023;
 25. D.-A. Gidro, S.-A. Gidro, Acțiune în contencios administrativ. Încadrare greșită într-o unitate teritorială de referință neconstruibilă. Anulare plan urbanistic general. Reîncadrare teren, secțiunea Practică judecătorească rezumată și comentată, în Dreptul nr. 6/2023;
 26. D.-A. Gidro, Răspundere contractuală. Elemente de extraneitate, secțiunea Practică judecătorească rezumată și comentată, în Dreptul nr. 7/2023.
 27. D.-A. Gidro, Cerere de revizuire formulată în temeiul art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865. Efectele și consecințele hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului în dreptul intern. Inadmisibilitate, secțiunea Practică judecătorească rezumată și comentată, în Dreptul nr. 9/2023;
 28. D.-A. Gidro, Contract de proiectare. Modificări contractuale agreate prin corespondență electronică. Neexecutarea contractului. Reziliere unilaterală. Consecințe (comentariu de av. dr. Dominic-Alexandru Gidro), în R.R.D.J. nr. 3/2023;
 29. D.-A. Gidro, Contract de vânzare utilaje. Neexecutare parțială a contractului. Rezoluțiune parțială. (comentariu de av. dr. Dominic-Alexandru Gidro), în R.R.D.J. nr. 3/2023;
 30. D.-A. Gidro, Transmiterea calității procesuale în temeiul art. 38-39 din Codul de procedură civilă. Nerespectarea momentului de introducere în cauză. Consecințe, secțiunea Practică judecătorească rezumată și comentată, în Dreptul nr. 11/2023;
 31. D.-A. Gidro, S.-I. Gidro, Clasarea și declasarea monumentelor istorice. Anularea actului administrativ de clasare în procedura contenciosului administrativ, în Dreptul nr. 12/2023;
 32. D.-A. Gidro, S.-I. Gidro, Liviu Pop, Tratat de drept civil. Nașterea, Statica, Dinamica și Stingerea obligațiilor. Ființa obligațiilor civile, Editura Universul Juridic, București, 2023, 689 pagini, secțiunea Note de lectură, în Dreptul nr. 2/2024;