loader image

Gidro & Gidro

Areas of Activity

Comprehensive and Integrated Legal Assistance, for You or Your Business

Welcome to our legal space, where we offer integrated assistance to ensure the secure handling of your issues. Our goal is to bring you significant advantages, allowing you to benefit from assistance in:

  • Civil Law
  • Criminal Law
  • Administrative Litigation
  • Corporate Law
  • Tax Law

Gidro & Gidro

Areas of Activity

Comprehensive and Integrated Legal Assistance, for You or Your Business

Welcome to our legal space, where we offer integrated assistance to ensure the secure handling of your issues. Our goal is to bring you significant advantages, allowing you to benefit from assistance in:

  • Civil Law
  • Criminal Law
  • Administrative Litigation
  • Corporate Law
  • Tax Law

Areas of Activity

Comprehensive and Integrated Legal Assistance, for You or Your Business

Areas of Activity

Comprehensive and Integrated Legal Assistance, for You or Your Business

Domenii de activitate

DREPT CIVIL

Succesiuni, partaj, carte funciară și cadastru, apărarea dreptului de proprietate, revendicare, uzucapiune și grănițuire, imobile naționalizate și decizii de compensare prin puncte, eliberare titlu de proprietate, pretenții, daune morale, răspundere civilă contractuală și delictuală, protecția consumatorului, contestație la executare, s.a

Divorț, prestație compensatorie, exercitarea autorității părintești (custodie), program vizitare minor, stabilire locuință minor, tăgada paternității, partaje, adopții, s.a

Recuperări debite, somații de plată, negocieri și arbitraj, pretenții, contracte și tranzacții comerciale, s.a

Asistare în faza de urmărire penală și de judecată

Recuperări debite, somații de plată, negocieri și arbitraj, pretenții, contracte și tranzacții comerciale, s.a

Plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției, anulare amenzi, s.a.

Recunoașterea hotărârilor judecătorești străine în România, litigii cu elemente de extraneitate, contracte internaționale, s.a.

Redactare și negociere contracte civile și între profesioniști (antecontract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, formare profesională, antrepriză, prestări servicii, software, s.a), angajamente, tranzacții, s.a